Welkom bij Koninklijk Toneelgezelschap De Sally's

Jaarlijks bereidt het toneelgezelschap "De Sally's" een toneelstuk voor. Er wordt steeds gekozen voor het komische genre. Zo trachten we de uitgangspunten van de stichters in ere te houden.

We vormen een vriendengroep voor wie inzet voor elkaar naast het toneelgebeuren ook een belangrijke plaats krijgt. Daar werd van bij de start in 1962 door de toenmalige leden naar gestreefd.

De voorbereiding met repetities starten reeds eind augustus en lopen door tot begin december. In december speelt men dan het stuk enkele keren in het Cultuurhuis van Merelbeke